Koudèy sou Etikèt zeklè, yon liv Wedny Bézil

Koudèy sou Etikèt zeklè, yon liv Wedny Bézil

Pye mare, Altagras, Mak fabrik lanmou, Defen, Mèsi sistèm, Sent Terèz, se kèk powèm ki fè Etikèt zeklè. Etikèt zeklè se yon rekèy pwezi Édition de la rosée (yon jèn edisyon Gonayiv), pibliye nan mwa desanm 2019 la. Rekèy powèm sila genyen andedan l karant pwezi ki trete : lanmou, dèy, peyi, lespwa, kouraj. Se nan kolekyson pwezi « Jacques Roumain » rekèy sa pibliye.

Wedny Noble Bézil, otè Etikèt zeklè a, fèt 27 jiyè nan lane 1990. Li gen anpil pasyon pou Literati ak Kilti. Li se komedyen. Se premye zèv etidyan dwa a.

Pi gwo souf ki domine Etikèt zeklè se yon van lanmou. Otè a itilize lanati ak lavi chak jou pou l pale lanmou nan tèks yo. Tankou li t ap drese yon tablo vivan chak grenn jounen. Detay ki tonbe anba men nou ak sou je nou chak jou, tounen zouti pou otè a eksprime lanmou.

Zèv sa voye je tou sou peyi a, sitiyasyon sosyal li ak ekolojik. Premye powèm rekèy la tire dirèk sou tèt mòn Byennak Gonayiv debwazman ravaje :

Nan fè Grandizè
Dan m rachòt

Tèt mòn Byenak
Kale bobis
Pou solèy taye banda

Mèsi sistèm, yonn nan tèks powèt la ofri nou, touche sitiyasyon peyi nou ap konnen nan zafè politik, sitiyasyon ki renouvle .

Apre sa, rekèy la chante byen swa, chagren ak dèy, li trete lanmou fizik, fè lwanj lanati, li voye je tou sou de sen fanm (Sent Terèz ak Altagras), lakilti nou konn selebre. Pi lwen otè a pa neglije manyen tou kouraj nan de tèks diferan sou de fòm : rezistans, ki se radyografi yon malviv epi Madan sara pou salye jefò fanm sila yo founi fas ak lavi bò isi.

Etikèt zeklè, nan sèlman 40 pwezi, manyen yon bann aspè nan lavi chak jou nou : soufrans, pasyon, anvi, lapèn, anviwonman, espwa, dezespwa elt… Etikèt zeklè se tankou yon rèl ki kenbe lavi nan yon akolad.

Samuela

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Please wait...

Inscrivez-vous à notre lettre d'information

Voulez vous être notifié de nos derniers articles? Entrez votre nom et votre adresse électronique.