Maryaj Ayisyen

Maryaj Ayisyen

Kisa maryaj vle di ? Kisa l ye pou ou ? Nan lòt peyi yo, dapre sa mwen swiv, jeneralman maryaj se yon mwayen pou 2 moun ki renmen, chwazi marande yo ansanm. Sa mande melanje tout defo yo ka genyen epi aprann viv ak yo, youn lòt. Mwen toujou ap chèche konnen ki sans mo sa genyen nan lespri ayisyen, men m pa janm fin konprann li…

RefAyiti

Pou ayisyen, li ta vle di sa tou men sanble se nan bouch selman. Reyalite a se yon lòt bagay. Maryaj pou pifò fanm ayisyen se premye fason pou yo kenbe yon gason, fè l rete ak yo, e pou sa fèt yo rive lwen… Elas! M santi yo pa konnen sans mo kenbe a vre. Se yon fason tou pou fè moun sispann pale sou laj k ap monte sou yo, pou fè manman yo sispann di yo : «  Tankou oumenm ou pa gen moun menm? Li lè li tan pou m grann ! ». Konsa tou, maryaj se fason pou yo montre moun yo gen bèl gason nan men yo, ki gen lajan, bèl machin, bèl kay epi dènye bagay la ki gen viza.

An verite m pa konprann pouki anpil fanm se konsa yo panse bagay yo. Kòman yo fè kwè yo ka kenbe yon gason? Lè yo vin rann yo kont de erè yo, Li twò ta! Gen yon bag ak yon papye ki di ou se madanm entèl pa vle di ou kenbe l pou sa ni ou genyen l! Li nan kay avè w se vre, Li ba w lajan, ti afeksyon pafwa, men ou pa gen pyès garanti pou w ta di ou mare moun sa a vre! Se stati madanm marye ou t vle, li ba ou l epi limenm l ap jere tèt li deyò a. Oumenm wap gen pou w rete nan kay, okipe timoun! Epi menmsi ou ta konnen ou oblije bouche nen w pou w bwè dlo santi a. Kisa ou wè? Eske w pa remake se ou yo kenbe?

Pou anpil gason ayisyen, maryaj se fason pou yo montre yo gen bèl madanm, bèl pitit, bèl fanmi. Men madanm sa yap plede di yo renmen an pa janm finn kont pou yo.

Wi tout maryaj pa konsa! Gen maryaj kote moun yo konn sans mo a, kote yo pran desizyon ansanm, san youn pa fòse lòt epi kote yap viv li jou pou jou. Li pa pafè men omwen toulede moun yo te chwazi.

Depi w di jèn an Ayiti maryaj pa enterese w sitou Depi w se fi, yo pa kwè w. Pouki pou bagay konsa ta enterese m? Eske maryaj oblije nan objektif tout moun? Eske tou lap defini moun mwen ye a? Yo toujou di w se egzanp paran w pou swiv. Men lè w ap byen gade si se sou yo pou w ta gade vre, bagay konsa pa ta janm dwe nan tèt ou. Paske yon bagay ki si enpòtan tèlman mande refleksyon k ou pa rantre ladan l pou dan griyen. Li toujou bon pou w swiv yon egzanp avan w avanse, alòs si egzanp yo pa reyisi? Eske se pa yon siy pou reflechi pi byen oumenm si w vle pa w la reyisi?

RefAyiti

Malgre tout reyalite sa yo, youn nan pi gwo rèv yon manman se wè pitit li marye… Antouka! Li t ap bon pou chak jèn, fi kou gason, mande tèt yo: « Kisa maryaj vle di pou mwen? Ki wòl yon mari osnon yon madanm? ».

Ginha

Une passionnée de la vie, de la photographie et de chiffres. Je m’inspire de la réalité, d’érotisme et d’interactions entre les gens pour égayer mes textes. L’opinion des autres m’est essentiel d'où mon amour pour le partage. La lecture est l’un de mes passe-temps favoris.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Please wait...

Inscrivez-vous à notre lettre d'information

Voulez vous être notifié de nos derniers articles? Entrez votre nom et votre adresse électronique.