Semèn Jèn Ekriven Kafou : nan lide pou mete limyè sou jèn otè nan zòn Kafou

Semèn Jèn Ekriven Kafou : nan lide pou mete limyè sou jèn otè nan zòn Kafou

Soti 21 pou rive 27 oktòb, Plume Agence Littéraire ap òganize Semèn Jèn Ekriven Kafou. « M ap li », se tèm òganizatè yo chwazi pou aktivite sa a ki ap fèt nan lide pou kontinye fè pwomosyon pou literati epi pwofite « mete limyè sou jèn otè k ap boujonnen nan zòn Kafou ».

Plume Agence Littéraire se yon estrikti literè ki tabli kò l nan komin Kafou. Ajans literè sila bay tèt li objektif fè pwomosyon pou liv ak lekti etan l ap milite nan fason pou chanje lide moun fè de komin lan yo souvan marye ak sèlman kesyon plezi rabòday, bòdègèt, elt. Dapre Gabynho, Kòdonatè aktivite a, « aktivite sa a reyalize nan sousi pou pèmèt reprezantasyon sa yo gen sou zòn Kafou a chanje, epi ofri moun yo yon lòt altènativ. »

Semèn Jèn Ekriven Kafou, ki ap gaye kò l nan plizyè katye nan komin lan, nan sousi pou touche plis moun posib, pote yon pakèt aktivite nan djakout li, tankou : Konferans ak deba, teyat lari, fwa liv, lekti senik, elt. Kèk zòn tankou Bizoton, Tò, Dikini, Mawotyè, Twitye, Lamenten, Degan, pou n pa di tout, ap jwenn ti moso kichòy pa yo.

Yonn nan pi gwo objektif semen literè sa a, se mete jèn ekriven Kafou yo an valè. Nan sans sa a, gen plizyè otè (moun Kafou) ki reponn prezan, ladan yo : Hervia Dorsinvil, Fredjy Louis, Samuel Taillefer, Peter Cénas, Gabynho, Judicaëlle Truj Sully, Floriyo Jean Grégory, ak anpil lòt ankò. Ap gen lòt envite (ki pa moun Kafou) ki ap la tou, tankou : William CM Saint-Cyr, Fleurimond Jean-Marc, Ricot Marc Sony, pou site sa yo sèlman.

RefAyiti

Pou reyalize gwo kokennchenn aktivite sa, Plume Agence Littéraire jwenn bourad Ayiti Event, EKRI, Makèt Pam, Kafou News, Pwezi Komedi, OAPE, elt.

Se bon moman pou n envite rès kominote a ki pa nan Kafou melanje ak moun Kafou, sitou sila yo ki renmen literati, al fè konesans ak jèn talan sa yo k ap boujonnen nan komin lan epi tou pwofite chanje vye lide sa ki ta fè kwè Kafou se sèl rabòday ak bòdègèt li pwodui.

La Rédac'Sun

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Please wait...

Inscrivez-vous à notre lettre d'information

Voulez vous être notifié de nos derniers articles? Entrez votre nom et votre adresse électronique.